Italian kindergarden

DSC05530Der er stor forskel på italienske og danske børnehaver. Lad mig starte med at præsentere mine børns skole. Børnenes skole er en lille italiensk skole beliggende i en lille landsby. Skolen har fra 1. til 5. klasse inkl. en børnehave. I Italien har man ikke O. klasse. Så børnene starter i 1. klasse i det år, de fylder 6 år. I mit tilfælde startede Jonathan i børnehave og Josephine i 1. klasse.

Børnehaver i Italien er et stykke af vejen som danske børnehaver. Der er masser af legetøj, borde og stole og udendørs legeplads. Børnene løber rundt og leger, mens de voksne forsøger at holde ro og orden på dem. Men så holder ligheden også op. Regelmæssighed, rutiner og renlighed må siges at være nøgleordene i børnehaven. Lad mig angribe ordene med eksempler:

Regelmæssighed: Børnene bliver hurtigt bragt i en regelmæssig rytme med hensyn til at spise og lege på faste tidspunkter. Der er ikke anlæg for udflugter (meget få i hvert fald) – og hver dag ligner til forveksling hinanden. Impulsive handlinger fandtes ikke i børnehaven. Selv dét at hente ens barn i børnehaven kunne ikke ske når som helst. Der var faste tidspunkter for aflevering og afhentning. Og man droppede ikke lige ind på et tidspunkt, når det passede én. Porten var låst!

Rutiner: Regelmæssighed og rutiner hænger nøje sammen. Fx. var rutinen at hver dag kl. 12.00 skulle der dækkes bord med dug i børnehaven. 2 børn skulle hjælpe med at hente den varme mad på vognen. Og når alle børn sad klar ved bordene, så skulle 2 udvalgte børn gå rundt med fade og hjælpe til med at give de andre børn mad.

Renlighed: At have børn i børnehave i Danmark betyder ofte, at de er beskidte, når de bliver hentet. Det gør det ikke i Italien. Kl. 13.00 efter maden skulle børnene først børste tænder, og hvor de tørrede sig med deres eget medbragte håndklæde. Derefter skulle alle børn ud på legepladsen, så man kunne vaske gulve og rydde op i hele børnehaven. Selv om børnehavens legeplads var udendørs, hvilket betød; jord, græs, gynger, sandkasse, rutsjebane osv. så var børnene rene, når man hentede dem. Man tillod ikke aktiviteter, der gjorde dem beskidte. Så jeg har aldrig i de 2 år Jonathan gik i børnehave, hentet ham beskidt.

En anden lidt morsom ting er, at har man et problem med sukker i relation til ens barn, så har man et problem. Sukker-politik i børnehaver er ikke nået til Italien. De havde en kæmpe skål fuld af slik i børnhaven, som der blev delt ud af i ny og næ – og ved siden af skålen var der ligeledes en del sukkerindholdende læskedrikke til børnene.

En anden ting der heller ikke er nået til italienske børnehaver er minimumsnormeringen for, hvor mange børn én pædagog må have. I Danmark er det vist højest 6 børn pr. pædagog i børnehaver. I børnehaven var der 1 pædagog og ca. 24 børn. Og selv om det får mange til at tænke: larm, konflikter og stres, så afhjælpes det af dels de 3 “R’er” (Regelmæssighed, Rutiner og Renlighed) sammenlagt med en general stor respekt hos børnene overfor pædagogerne og en ro i børnehaven, der giver én stof til eftertanke.

Skriv et svar

Dansk Dansk English English Italiano Italiano